wsuwać

wsuwać (sie) – wsypywać (pol.)

bezokolicznikwsuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wsuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wsuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wsuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wsuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wsuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wsuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wsuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wsuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wsuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wsuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wsuwaliście; żeście wsuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wsuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wsuwała żech; wsuwałach; żech wsuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wsuwała żeś; wsuwałaś; żeś wsuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wsuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wsuwały my; my wsuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wsuwałyście; żeście wsuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wsuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wsuwało żech; żech wsuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wsuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wsuwało żeś; żeś wsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wsuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wsuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wsuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wsuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wsuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wsuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wsuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wsuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wsuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wsuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wsuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wsuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wsuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wsuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wsuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wsuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wsuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wsuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wsuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wsuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wsuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wsuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wsuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wsuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wsuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wsuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wsuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wsuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wsuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wsuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wsuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wsuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wsuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wsuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wsuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wsuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wsuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wsuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wsuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wsuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wsuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wsuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wsuwali; bydymy wsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wsuwali; bydziecie wsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wsuwali; bydōm wsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wsuwała; byda wsuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wsuwała; bydziesz wsuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wsuwała; bydzie wsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wsuwały; bydymy wsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wsuwały; bydziecie wsuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wsuwały; bydōm wsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wsuwało; byda wsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wsuwało; bydziesz wsuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wsuwało; bydzie wsuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywsuwany
rzeczownik odczasown.wsuwani
Rybnik

 

Jo kawa wsuwōm dycko z tytki do krauzki, coby sie niy wyluftowała.

Jo ci byda trzimoł tyn miech, a ty wsuwej te ôbiyli.

Niy wsuwej hasio do tego plastykowego hasioka, bo jeszcze zgore.

Podej dalij…