wydurkować

wydurkować (sie) – wydrukować (pol.)

bezokolicznikwydurkować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wydurkuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wydurkujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wydurkuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wydurkujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wydurkujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wydurkujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wydurkowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wydurkowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wydurkowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wydurkowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wydurkowaliście; żeście wydurkowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wydurkowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wydurkowała żech; wydurkowałach; żech wydurkowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wydurkowała żeś; wydurkowałaś; żeś wydurkowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wydurkowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wydurkowały my; my wydurkowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wydurkowałyście; żeście wydurkowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wydurkowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wydurkowało żech; żech wydurkowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wydurkowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wydurkowało żeś; żeś wydurkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wydurkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wydurkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wydurkowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wydurkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wydurkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wydurkowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wydurkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wydurkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wydurkowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wydurkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wydurkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wydurkowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wydurkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wydurkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wydurkowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wydurkuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wydurkuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wydurkujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wydurkujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wydurkowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. durkowoł byś
wy
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wydurkowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wydurkowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wydurkowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wydurkowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wydurkowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wydurkowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wydurkowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wydurkowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wydurkowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wydurkowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wydurkowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wydurkowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wydurkowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wydurkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wydurkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wydurkowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wydurkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wydurkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wydurkowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wydurkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wydurkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wydurkowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wydurkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wydurkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wydurkowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wydurkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wydurkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wydurkowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywydurkowany
rzeczownik odczasown.wydurkowani
Rybnik

 

SI: Dzisiej wydurkowali we gazecie wiersz dlo dziecek po ślōnsku.

PL: Dzisiaj wydrukowali w gazecie wiersz dla dzieci po śląsku.

 

SI: Doczkej, jo ci to sam zarozki wydurkuja na durkarce.

PL: Zaczekaj, ja ci to tutaj zaraz wydrukuję na drukarce.

 

 

Podej dalij…