wypuszczać

wypuszczać (sie) – wypuszczać (pol.)

bezokolicznikwypuszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wypuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wypuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wypuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wypuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wypuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wypuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wypuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wypuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wypuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wypuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wypuszczaliście; żeście wypuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wypuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wypuszczała żech; wypuszczałach; żech wypuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wypuszczała żeś; wypuszczałaś; żeś wypuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wypuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wypuszczały my; my wypuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wypuszczałyście; żeście wypuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wypuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wypuszczało żech; żech wypuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wypuszczało żeś; żeś wypuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wypuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wypuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wypuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wypuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wypuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wypuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wypuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wypuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wypuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wypuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wypuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wypuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wypuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wypuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wypuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wypuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wypuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wypuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wypuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wypuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wypuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wypuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wypuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wypuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wypuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wypuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wypuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wypuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wypuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wypuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wypuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wypuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wypuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wypuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wypuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wypuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wypuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wypuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wypuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wypuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wypuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wypuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wypuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wypuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wypuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wypuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wypuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wypuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wypuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wypuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wypuszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wypuszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wypuszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wypuszczali; bydymy wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wypuszczali; bydziecie wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wypuszczali; bydōm wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wypuszczała; byda wypuszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wypuszczała; bydziesz wypuszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wypuszczała; bydzie wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wypuszczały; bydymy wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wypuszczały; bydziecie wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wypuszczały; bydōm wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wypuszczało; byda wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wypuszczało; bydziesz wypuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wypuszczało; bydzie wypuszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywypuszczany
rzeczownik odczasown.wypuszczani
Rybnik

 

Na co zaś wypuszczosz tgo psa?

Niy wypuszczej tych kurzōnt z kotyka, aż ich co niy porwie.

Niy wypuszczej tego luftu z kōmpresora, bo chca se jeszcze ta bormaszyna przedmuchać.

 

 

Podej dalij…