zabawiać

zabawiać (sie) – zajmować czas komuś (pol.)

bezokolicznikzabawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zabawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zabawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zabawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zabawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zabawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zabawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zabawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zabawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zabawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zabawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zabawialiście; żeście zabawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zabawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zabawiała żech; zabawiałach; żech zabawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zabawiała żeś; zabawiałaś; żeś zabawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zabawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zabawiały my; my zabawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zabawiałyście; żeście zabawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zabawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zabawiało żech; żech zabawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zabawiało żeś; żeś zabawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zabawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zabawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zabawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zabawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zabawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zabawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zabawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zabawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zabawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zabawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zabawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zabawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zabawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zabawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zabawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zabawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zabawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zabawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zabawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaprawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zabawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zabawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zabawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zabawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zabawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zabawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zabawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zabawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zabawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zabawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zabawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zabawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zabawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zabawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zabawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zabawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zabawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zabawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zabawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zabawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zabawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zabawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zabawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zabawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zabawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zabawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zabawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zabawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zabawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zabawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zabawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zabawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zabawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zabawiali; bydymy zabawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zabawiali; bydziecie zabawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zabawiali; bydōm zabawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zabawiała; byda zabawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zabawiała; bydziesz zabawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zabawiała; bydzie zabawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zabawiały; bydymy zabawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zabawiały; bydziecie zabawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zabawiały; bydōm zabawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zabawiało; byda zabawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zabawiało; bydziesz zabawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zabawiało; bydzie zabawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zabawiani
Rybnik

 

SI: Niy zabawiej mie, bo musza sie chytać ôbiadu.

PL: Nie zagaduj mnie, bo muszę się zająć obiadem.

 

SI: Musza sie śpiychać, bo żech sie zabawiyła we sklepie, a stary za chwila z roboty przidzie.

PL: Muszę się śpieszyć, bo zasiedziałam się w sklepie, a mąż za chwilę z pracy wróci.

 

SI: Niy bier tego synka na pole, bo cie bydzie yno zabawioł, a nic niy zrobisz.

PL: Nie zabieraj tego chłopca do pola, bo cię będzie tylko zajmował i nic nie popracujesz.

Podej dalij…