zajechać

zajechać (sie) – zajechać (pol.)

bezokolicznikzajechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zajada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zajedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zajedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zajadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zajedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zajadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zajechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zajechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zajechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zajechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zajechaliście; żeście zajechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zajechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zajechała żech; zajechałach; żech zajechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zajechała żeś; zajechałaś; żeś zajechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zajechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zajechały my; my zajechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zajechałyście; żeście zajechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zajechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zajechało żech; żech zajechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zajechało żeś; żeś zajechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zajechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zajechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zajechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zajechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zajechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zajechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zajechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zajechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zajechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zajechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zajechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zajechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zajechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zajechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zajechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zajedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zajedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zajedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zajadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zajechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zajechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zajechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zajechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zajechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zajechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zajechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zajechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zajechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zajechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zajechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zajechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zajechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zajechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zajechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zajechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zajechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zajechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zajechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zajechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zajechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zajechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zajechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zajechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zajechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zajechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zajechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zajechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zajechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywyjechany
rzeczownik odczasown.wyjechani
Rybnik

 

Zajada tym cugym do Rybnika?

Sam mosz 5 zł a zajdź mi do budki po gazeta.

Dyć ty zajedziesz za niyskoro do tej roboty. Dziwej sie, wiela już je godzin.

 

Podej dalij…