zdychać

zdychać – umierać (pol.)

bezokolicznikzdychać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zdychōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zdychosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zdycho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zdychōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zdychocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zdychajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zdychoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zdychoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zdychoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zdychali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zdychaliście; żeście zdychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zdychali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zdychała żech; zdychałach; żech zdychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zdychała żeś; zdychałaś; żeś zdychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zdychała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zdychały my; my zdychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zdychałyście; żeście zdychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zdychały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zdychało żech; żech zdychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zdychało żeś; żeś zdychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zdychało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zdychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zdychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zdychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zdychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. zbyliście dychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zdychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zdychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zdychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zdychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zdychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zdychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zdychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zdychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zdychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zdychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zdychej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zdycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zdychejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zdychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zdychoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zdychoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zdychoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zdychali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zdychali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zdychali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zdychała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zdychała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zdychała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zdychały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zdychały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zdychały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zdychało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zdychało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zdychało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zdychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zdychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zdychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zdychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zdychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zdychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zdychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zdychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zdychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zdychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zdychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zdychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zdychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zdychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zdychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zdychoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zdychoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zdychoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zdychali; bydymy zdychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zdychali; bydziecie zdychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zdychali; bydōm zdychać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zdychała; byda zdychać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zdychała; bydziesz zdychać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zdychała; bydzie zdychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zdychały; bydymy zdychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zdychały; bydziecie zdychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zdychały; bydōm zdychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zdychało;: byda zdychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zdychało; bydziesz zdychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zdychało; bydzie zdychać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zdychani
Rybnik

POL: (1) umierać, w odniesieniu do zwierząt; (2) umierać, w odniesieniu do ludzi (pejoratywne); (3) chorować, czyć się słabo.

 

SI: Leć tam wartko do chlywa, podziwać sie, co sie z tōm krowōm robi, ôna mi sie zdo zdycho.

PL: Biegnij tam szybko do obory, zobaczyć, co się dzieje z tą krową, ona zdaje się umiera.

 

SI: Kej poradzi pić gorzoła, tōż niech teraz zdycho.

PL: Jeżeli potrafi pic wódkę, to niech teraz umiera (choruje).

 

SI: Musi zaś sam być jakiś chorōbsko, bo kury zdychajōm, jedna za drugōm.

PL: Musi być tutaj znowu jakaś choroba, bo kury umierają, jedna po drugiej.

 

Podej dalij…