Zofija, Fijka

Zofija, Fijka – Zofia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Marija, Maryjka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Marije, Maryjki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Mariji, Maryjce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Marija, Maryjka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Marijōm, Maryjkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Mariji, Maryjce
Wołacz l. poj. Ty…Marijo, Maryjko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Marije, Maryjki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Marijōm, Maryjkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Marijōm, Maryjkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Marije, Maryjki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Marijami, Maryjkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Marijach, Maryjkach
Wołacz l. mn. Wy…Marije, Maryjki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Zofia. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Zofija, Zofijka, Fija, Fijka), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Dorko, zalećcie mi ze Fijkōm do sklepu, bo  mi brakło ôctu do ôgōrek.

PL: Dorotko, pobiegnijcie mi ze Zosią do sklepu, bo mi zabrakło octu do ogórków.

 

SI: Jutro sie wybiyrōmy ze Zofijōm na torg, tōż ôbiod se musicie sami uwarzić.

PL: Jutro się wybieramy ze Zofią na targ, więc obiad sobie musicie sami ugotować.

 

 

Podej dalij…