zortować

zortować (sie) – sortować, segregować  (pol.)

bezokolicznikzortować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zortuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zortujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zortuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zortujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zortujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zortujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zortowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zortowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zortowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zortowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zortowaliście; żeście zortowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zortowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zortowała żech; zortowałach; żech zortowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zortowała żeś; zortowałaś; żeś zortowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zortowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zortowały my; my zortowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zortowałyście; żeście zortowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zortowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zortowało żech; żech zortowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zortowało żeś; żeś zortowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zortowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zortowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zortowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zortowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zortowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zortowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zortowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zortowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zortowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zortowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zortowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zortowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zortowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zortowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zortowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ortowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zortuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zortuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zortujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zortujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zortowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zortowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zortowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zortowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zortowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zortowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zortowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zortowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zortowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zortowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zortowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zortowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zortowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zortowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zortowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zortowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zortowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zortowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zortowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zortowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zortowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zortowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zortowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zortowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zortowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zortowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zortowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zortowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zortowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zortowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zortowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zortowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zortowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zortowali; bydymy zortować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zortowali; bydziecie zortować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zortowali; bydōm zortować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zortowała; byda zortować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zortowała; bydziesz zortować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zortowała; bydzie zortować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zortowały; bydymy zortować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zortowały; bydziecie zortować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zortowały; bydōm zortować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zortowało: byda zortować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zortowało; bydziesz zortować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zortowało; bydzie zortować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzortowany
rzeczownik odczasown.zortowani
Rybnik

 

Zortujcie te klamory: ekstra zielazo, ekstra drzewo, a ekstra plastyk.

Zortujymy kartofle, ekstra bōmbeloki, ekstra te wielki, a jeszcze ekstra te ukopnyte.

Zortuj te fuzekle, a niy rozciepuj ich po kōntach.

 

 

Podej dalij…