żyć

żyć – żyć (pol.)

bezokolicznikżyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żyliście; żeście żyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żyła żech; żyłach; żech żyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żyła żeś; żyłaś; żeś żyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żyły my; my żyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żyłyście; żeście żyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.żyło żech; żech żyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.żyło żeś; żeś żyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.żyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech żyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś żyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było żyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. żyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. żyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.żyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.żyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych żyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś żyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by żyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda żōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz żōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie żōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy żyli; bydymy żyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie żyli; bydziecie żyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm żyli; bydōm żyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda żyła; byda żyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz żyła; bydziesz żyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie żyłą; bydzie żyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy żyły; bydymy żyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie żyły; bydziecie żyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm żyły; bydōm żyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda żyło; byda żyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz żyło; bydziesz żyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie żyło; bydzie żyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.życi
Rybnik

 

SI: Jak żyja na tym świecie wiyncyj, jak piynćdziesiōnt lot, to żech takich cudōw jeszcze niy widziaała.

PL: Tak, jak żyję na tym świecie dłużej niż pięćdziesiąt lat, to takich cudów jeszcze nie widziałam.

 

SI: Jako ci sie tam żyje w tych Niymcach?

PL: Jak ci się tam żyje w tych Niemczech?

 

SI: My sam żyjymy, choćby jaki biydoki.

PL: My tutaj żyjemy, jak jacyś biedacy.

 

 

Podej dalij…