abfal

abfal – odpad; resztka (pol.); der Abfall (ger.); odpad, zbytek (cze.) SI: Dej pozōr, co niy narobisz za fest abfali. PL: Uważaj, żeby nie narobić za dużo odpadów. SI: Te abfale pozamiatej, to bydzie do spolynio. PL: Te odpady pozmiataj, to będzie do spalenia. SI: Piyrsze sie ucz na abfalach, bo nowej materyje je szkoda. […]

Podej dalij…

adresa

adresa – adres (pol.); die Adresse (ger.); adresa (cze.) SI: Sam mosz koperta, yno napisz dobro ta adresa, co te pismo dōndzie. PL: Tutaj masz kopertę, tylko napisz dobry ten adres, żeby ten list doszedł. SI: Jo niy mōm pamiynci do tych wszystkich adresōw. PL: Ja nie mam pamięci do tych wszystkich adresów. SI: Niy […]

Podej dalij…

ajerkōniak

ajerkoniak – ajerkoniak, jajokoniak  (pol.); vaječný koňak (cze.) POL: wōdka na bazie jajek.   Nalyj mi keliszek tego ajerkōniaku. Jako sie robi taki dobry ajerkōniak?      

Podej dalij…

ajza

ajza – złom (pol.)   SI: Nazbiyrej se ajzy a sprzedej, to bydziesz mioł na cygarety. PL: Nazbieraj sobie złomu i sprzedaj, to będziesz miał na papierosy.   SI: Sprzedoł żech ajza, tōż mōm na piwo. PL: Sprzedałem złom, więc mam na piwo.   SI: Sōmsiod, dej pozōr, aż ci tego płota na ajza niy […]

Podej dalij…

akadymijo

akadymijo – akademia (pol.); die Akademie (ger.); akademie (cze.) SI: Dzisio mieli my we szkole akadymijo skuli świynta ôd wojokōw. PL: Dzisiaj mieliśmy w szkole akademię z okazji świąta żołnierzy. SI: Na akadymiji skuli Świynta ôd Rechtorōw dziecka śpiywały pieśniczki, a winszowały im dużo zdrowio. PL: Na akademii z okazji Święta Nauczycieli dzieci śpiewały piosenki […]

Podej dalij…

akmulator

akmulator – akumulator (pol.)   Mōm we akumulatorze mało wody, tōż musza doloć. Musza akmulator naladować, bo słabo krynci motōr. Niy mosz jakigo starego akmulatora do ôddanio?  

Podej dalij…

aktyntasza

aktyntasza – teczka aktówka (pol.); die Aktentasche (ger.); aktovka (cze.) SI: To musi być jaki ważny chłop, bo sztyjc łazi ze aktyntaszōm. PL: To musi być jakiś ważny mężczyzna, bo ciągle chodzi z aktówką. SI: Wachuj se tej Twojij aktyntasze, co ci jōm kery niy zebiere. PL: Pilnuj sobie tę Twoją aktówkę, żeby ci jej […]

Podej dalij…

albōm

albōm – album (pol.); das Album (ger.); album (cze.) SI: Mosz tam we albōmie jaki stare zdjyncia ôd starzika? PL: Masz tam w albumie jakieś stare zdjęcia dziadka? SI: Kaj sie potraciyły te wszystki albōmy po tacie? PL: Gdzie poginęły te wszystkie albumy po tacie? SI: Terozki niy ma albōmōw, bo wszystki zdjyncia sōm we […]

Podej dalij…

aluminium

aluminium – aluminium (pol.); der Aluminium(ger.); hliník (cze.)   SI: Zbiyrej te biksy, bo to je aluminium i idzie to sprzedać. PL: Zbieraj te puszki, bo to jest aluminium i można to sprzedać.   SI: Tyn dekel je z aluminium, bezto je taki leki. PL: Ta pokrywka jest z aluminium, dlatego jest taka lekka.   […]

Podej dalij…

amt

amt – urząd (pol.)   SI: We amcie bydōm mieć te pappôry, yno musisz se tam zōńś. PL: W urzędzie będą  mieć te dokumenty, tylko musisz sobie tam pójść.   SI: Musza jechać do amtu, nowy dowōd wyrobić. PL: Muszę jechać do urzędu, wyrobić nowy dowód.   SI: W tych amtach siedzi co roz to […]

Podej dalij…